DB41 Doopsgezinden WOII

zaterdag 2 mei 2015 DB41 Doopsgezinden WOII

Het 41ste nummer van de Doopsgezinde Bijdragen (2015) is uit. Het is een themanummer: "Doopsgezinden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 416 pagina's gaan o.a. over diverse doopsgezinde gemeenten in het land, over goede en foute predikanten en over de positie van het seminarie tijdens de nazi-bezetting. De artikelen zijn (voor een klein deel) verder uitgewerkte versies van lezingen die op de DHK-bijeenkomst in het voorjaar van 2014 in Wageningen werden gehouden (zie daartoe het bericht op de Bijeenkomsten-pagina). verder zijn er korte biografische schetsen over een zestal personen en ook is toegevoegd een lijst van namen van alle doopsgezinden die tot op heden de Yad Vashem-onderscheiding hebben gekregen.
Het boek besluit met een bibliografie van publicaties die alle betrekking hebben op het thema.

Het jaarboek is voor slechts € 35,- te  bestellen bij  Uitgeverij Verloren.
Leden en abonnees krijgen dit nummer toegezonden.
Naast de vaste (eind)redacteuren Jelle Bosma en Daan de Clerque trad voor dit bijzondere nummer Alle Hoekema op als gastredacteur. Deze schreef daarnaast  nog enkele andere artikelen, o.a. over de Doopsgezinde Gemeente Den Haag, die haar predikant Albert Keuter (met diens zoon Barend) verloor, omdat zij als verzetsstrijders werden gedeporteerd naar Bergen-Belsen.

Hieronder de inhoudsopgave:

JELLE BOSMA/ALLE HOEKEMA - Redactioneel
Artikelen
RUTH M.M. HOOGEWOUD-VERSCHOOR - ‘Oog voor de stoffelijke en geestelijke nood.’ De Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem 1940-1945   
THOMAS B. ROEP/ALLE G. HOEKEMA - De doopsgezinde gemeente te Alkmaar tijdens de Duitse bezetting   
GERKE J.J. VAN HIELE - Wageningen, stad van bevrijding. Een kleine geschiedenis van de Arboretumkerk   
ALLE G. HOEKEMA - Doopsgezind Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog   
MATTHIJS DE VRIES - De Doopsgezinde Vredesgroep in de periode 1945 tot 1953 
KLAAS PRINS - Fredeshiem in de jaren ‘40 tot ’45   
GABE G. HOEKEMA - Idealisten en baasjes met oogkleppen voor. Voorgangers van doopsgezinde gemeenten die van 1933 tot 1945 aangesproken werden door het gedachtegoed van de NSB of tijdens de oorlog meewerkten met de Duitse bezetter   
ALEX NOORD - ‘Den meest bewogen tijd van zijn geheele bestaan.’ Het Doopsgezind Seminarium in oorlogstijd   
LIES VAN DER ZEE - ‘De Gemeente van Christus moet blijven het geweten der wereld.’ Oorlogspreken van ds. Abraham Mulder te Giethoorn   
GERT VAN KLINKEN - Andre du Croix en Albert Keuter herdacht in doopsgezind Nederland   
PIET VISSER/ANNIE REKKER (ed. en inl.) - Onze houding nu, bij Nederlands herrijzenis. Een principieel pleidooi van Hendrik Harm Gaaikema, predikant van de Doopsgezinde Gemeente Dantumawoude  

Biografieën:
PIETER POST - Gedreven door een nieuwe wereld. Frits Kuiper, studie- en vormingsleider voor Vrij Nederland (1945-1947)   
MIEKE KREBBER - Mammie Mies. Een geschreven portret van Mies Boissevain-van Lennep   
ALLE G. HOEKEMA - Jan Hendrik Adriaan Gualthérie van Weezel  (1911-1944). Een ‘goede’ burgemeester tijdens de bezetting   
ELMA POSTHUMA-GRINWIS - Sibold Sicco Smeding en zijn Goereese geschiedenis 
ALLE G. HOEKEMA - Ruurd Geert Torenbeek (1914-1944). Een schoenhandelaar uit Groningen   
WIES BLOMJOUS-MAILLETTE DE BUY WENNIGER - Yad Vashem onderscheiding voor Miny te Winkel (1915-1995) en Willem Maillette de Buy Wenniger (1914-1996)   Fotokatern   Lijst met namen van doopsgezinden die de erkenning van Yad Vashem ontvingen  

Bibliografie van publicaties gewijd aan het thema doopsgezinden en de Tweede Wereldoorlog