Deel 42 Doopsgezinde Bijdragen is uit

dinsdag 23 augustus 2016 Deel 42 Doopsgezinde Bijdragen is uit

Het 42ste jaarboek van de Doopsgezinde Historische Kring - Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nr 42 (2016) is zojuist verschenen.
Het heeft - in tegenstelling tot vorige jaren - geen speciaal thema, maar wel
komt het onderwerp van de najaarsbijeenkomst van 2015: Doopsgezinden en hun verhouding tot Oranje (zie het bericht op de Bijeenkomsten-pagina), in verschillende artikelen aan de orde.
Verder is het een gevarieerd nummer met vele interessante artikelen.

De artikelenreeks besluit met een In Memoriam voor Wiebe Bergsma, die 28 jaar lang redactielid was en die vorige jaar op 60-jarige leeftijd overleed,

De omvang bedraagt dit keer 336 pagina's, zo'n 80 pagina's meer dan aanvankelijk was aangekondigd.

Traditiegetrouw is er natuurlijk ook het overzicht van verschenen literatuur, gebracht als signalement, of als uitvoerige recensie.

Het jaarboek is voor slechts € 35,- te  bestellen bij  Uitgeverij Verloren.
Leden en abonnees krijgen dit nummer toegezonden.

Hieronder de inhoudsopgave:

JELLE BOSMA & MIRJAM VAN VEEN - Redactioneel

Artikelen:
BERIT JANY - Het pleidooi voor vrede in Menno Simons’ "Dat fundament des christelycken leers (1539-40)" en Erasmus
CHRISTINA E. MOSS - De visioenen van Ursula Jost: een herwaardering
ANTON VAN DER LEM - Willem van Oranje en de doopsgezinden: een veronachtzaamd rekest uit 1566
ALEX NOORD - ‘De veel hoogere verheffing van het Huis van Oranje in ons herboren Vaderland’: doopsgezinden op de bres voor vorst, vaderland en vrijheid in de Franse tijd en in de eerste helft van de negentiende eeuw
WILLEM STUVE - Een minder bekende zeventiende-eeuwse Vlaamse oudste uit Zaltbommel
RUUD LAMBOUR - De collegiant Frans Kuyper (ca 1628-1691), zijn Joodse moeder en de relatie van zijn vader met de Joodse filosoof Uriel da Costa (1584-1640)
JOKE VERHAVE & PETER VERHAVE - Joanna Koerten en haar Schaar van bewonderaars
MARIUS ROMIJN - Locke en Furly als extra vissen: bijvangst, een onsmakelijk visje
PIET VISSER - Dopers zaaigoed op gereformeerde akkers – of omgekeerd? De doopsgezinde kruisbestuiving van uitgever en vertaler Marten Schagen met Engelse ‘zielstigters’ als James Hervey, Thomas Green en Benjamin Bennet
PHILIPPUS BREUKER - De mythisch denkende Joost Halbertsma
ANGELIQUE HAJENIUS - Jan Hartog, predikant in de Doopsgezinde Gemeente Utrecht 1861-1894
PIETER POST - 'In 't lommer verscholen glooiende hei, en brúne heide' : Ontstaansgeschiedenis van de Gemeentedag bundel (1933)
PIET VISSER - Menno’s manco’s: de Nederlandse doopsgezindheid binnen het mondiale mennonietisme (rede gehouden bij Piet Vissers afscheidssymposium in 2014)
GJALT ZONDERGELD - Geschiedschrijving zonder waardeoordelen?
PIET VISSER - In Memoriam dr. Wiebe Bergsma (1955-2015)

Recensies
PIETER POST : Ferdinand van Melle, Johanna E. Kuiper 1896-1956; gewaagd leven
PIETER POST : Froukje Pitstra, Ontelbare enkelvouden; dr. Anne Mankes-Zernike
ALLE G. HOEKEMA : Karel de Haan, De terugkeer van de kudde; biografie van ds. Frits Kuiper & Pieter Post, Naar messiaans communisme,; Frits Kuiper
YME KUIPER : Mirjam van Veen, Piet Visser & Gary K. Waite (eds.) Sisters, myth and reality of anabaptist, mennonite and doopsgezind women, ca 1525-1900
ALLE G. HOEKEMA : Sabine Hiebsch & Martin L. van Wijngaarden (red.) Van pakhuis tot preekhuis; Th.A. Fafié, de molenpage-stichting

Signalementen

Personalia auteurs