zaterdag 5 november 2016 Nieuw boek over geschiedenis van de doopsgezinden in Friesland

Op 5 november presenteerde in ‘Tresoar’ te Leeuwarden, Cor Trompetter zijn nieuwe boek: ‘Doopsgezinden in Friesland 1530-1850’.  De auteur publiceerde eerder al onder andere een bronnenstudie op economisch-historisch gebied over de doopsgezinden in de Zuid-Westhoek van Friesland.

Het huidige boek heeft een meer cultureel- en religieus-historische inslag. Zo gaat de auteur in op de vraag hoe een minderheidsgroepering als die van de doopsgezinden een belangrijk stempel kon drukken op het geestelijk erfgoed in Friesland: zij speelden immers, stelt Trompetter – zelf in het dagelijks leven wethouder van de gemeente Weststellingwerf – een buitengewone rol op economisch en cultureel gebied.

Doopsgezinden stonden - zolang als ze geen overheidsambten bekleedden - in politieke zin aan de kant én zij werden aanvankelijk vervolgd: velen werden door verdrinking, onthoofding, ophanging en verbranding om het leven gebracht vanwegen hun afwijkende geloofsleer.
Dit lot dreigde ook voor geestelijk leider Menno Simons, die daarom uit Friesland vluchtte. Hij was overigens niet onomstreden: de doopsgezinde beweging kende een voortdurende richtingenstrijd, met scheuringen als resultaat.
Aan het eind van Menno’s leven waren de conflicten zo hevig geworden, dat de doopsgezinde beweging in de Nederlanden feitelijk in verschillende groepen uiteen was gevallen, óók in Friesland, bij botsingen tussen de zogeheten ‘harde Friezen’ en de ‘nog hardere Friezen’.
De onderlinge verdeeldheid onder doopsgezinden, zo stelt Trompetter, was vaak een groter gevaar voor de beweging dan menig bedreiging van buiten.

Bij de presentatie sprak behalve de directeur van Tresoar en natuurlijk de auteir zelf, ook emeritus hoogleraar aan de VU en het doospgezind seminarie, Piet Visser.

Het boek:
Doopsgezinden in Friesland : 1530 - 1850
is, als paperback, gepubliceerd bij Uitgeverij Bornmeer, te Gorredijk,
telt 176 bladzijden
en kost € 15,-
Klik hier voor de bestelpagina op de website van de uitgever.

De uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt door:
de Doopsgezinde Historische Kring te Amsterdam,
het Fonds Oosterbaan te Amsterdam en
Tresoar te Leeuwarden.