Biografie over de Haarlemse Doopsgezinde Keetje Hodshon (1768-1829)

woensdag 22 februari 2017 Biografie over de Haarlemse Doopsgezinde Keetje Hodshon (1768-1829)

Cornelia Catharina (‘Keetje’) Hodshon is bekend vanwege het naar  haar genoemde Hodshonhuis in Haarlem: een statig en destijds zeer modern pand aan het Spaarne, waarin tegenwoordig de gerenommeerde Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) is gevestigd. De opdracht tot het bouwen ervan gaf Keetje Hodshon in 1791 – ze was toen 22 jaar. Wat bezielde een jonge vrouw in de revolutionaire tijden aan het eind van de achttiende eeuw om voor zichzelf een woonhuis met meer dan veertig vertrekken te laten bouwen?
Els Kloek en Maarten Hell zoeken in 'Keetje Hodshon (1768-1829) : een rijke dame ein revolutietijd' een antwoord op deze en andere vragen over het mysterieuze leven van de eigenzinnige Haarlemse, de rijkste vrouw van de stad, die kanonnen en een oorlogsschip doneerde aan de patriotse hervormingsbeweging en koos voor het zelfstandige leven van een vrijgezel in een huis dat haar vele maten te groot was.

De auteurs schreven het boek in opdracht van het Hodshonhuis;
het boek is een co-uitgave van de KHMW en Uitgeverij Vantilt en is daar bestelbaar

nadere gegevens:
gebonden, 141 x 22 cm
geïllustreerd, in kleur
160 pagina's
ISBN 9789460043161
€ 18,50

De KHMW heeft een prijsvraag uitgeschreven onder het motto: "Vul de hiaten in Keetjes leven" waarmee zij de lezers van het Haarlems Dagblad oproept om een scene te beschrijven uit "het schimmige leven" van Keetje Hodshon.
De tekst - in de vorm van een verhaal, gedicht of wat dan ook - mag maximaal 4000 woorden beslaan en moet vóór 1 mei worden verstuurd naar: secretaris@khmw.nl, o.v.v. van ’Prijsvraag Keetje’.
KHMW-bestuurslid René van Rijckevorsel, historica Els Kloek en schrijfster Nelleke Noordervliet vormen de jury.
De prijs is een modern geschilderd portret van Keetje.
Klik hier voor een artikel uit het Haarlems Dagblad van 23 januari 2017 over het boek, met daarin de oproep tot deelname aan de prijsvraag.