Wisselingen in het bestuur van de DHK in mei 2019

woensdag 3 april 2019 Wisselingen in het bestuur van de DHK in mei 2019

In mei treedt Mechteld Gravendeel af als bestuurslid van de DHK (op de fotocollage rechtsonder). Ook treedt zij terug als redactielid van Doopsgezinde Bijdragen. Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor het uitstekende werk dat zij als redacteur en secretaris heeft gedaan. Zij blijft zich inzetten voor de doopsgezinde geschiedenis, o.a. in haar werk als archivaris/bibliothecaris van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem en als lid van de ADS Commissie tot de archieven. 

Gelukkig hebben wij drie personen bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen: Saapke van der Meer, Antoinette Hazevoet en Nina Schroeder.
Saapke van der Meer (rechtsboven) wordt de nieuwe secretaris. Zij doet de predikantenopleiding aan de Vrije Universiteit, via het Doopsgezind Seminarium. Daarnaast is ze parttime verbonden aan de doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijldijk. Ze woont in Leeuwarden.
Antoinette Hazevoet (linksonder), wordt algemeen bestuurslid. Zij was projectleider voor voor www.eumen.net en de MennoTour van 2014 en is verbonden aan de Stichting MennoSimons SDMF in Friesland.
Nina Schroeder (linksboven) is in oktober 2018 gepromoveerd op het proefschrift “Heretics and Martyrs: Picturing Early Anabaptism in Visual Culture of the Dutch Republic” en is als post-doc verbonden aan het Doopsgezind Seminarium (Doopsgezinde Geschiedenis). Zij zal in het bestuur de rol van 'Vraagbaak Doopsgezinde Geschiedenis' vervullen'. Zij is het aanspreekpunt wanneer u op zoek bent naar informatie over een bepaald aspect van de doopsgezinde geschiedenis en kan u verwijzen naar de juiste bronnen of kenners.

Het bestuur van de DHK zal dus na mei 2019 als volgt zijn samengesteld:
Henk Leegte - voorzitter
Saapke van der Meer - secretaris
Joop Lavooij - penningmeester
Nina Schroeder - Vraagbaak Doopsgezinde Geschiedenis
Antoinette Hazevoet - lid
Nelleke Kan - lid
Marijn Vermet - lid

Deze gegevens met fotootjes zullen op de betreffende pagina op deze website verschijnen vanaf de definitieve ingangsdatum.