Nieuw DHK-jaarboek is uit met vele, gevarieerde bijdragen

zaterdag 14 december 2019 Nieuw DHK-jaarboek is uit met vele, gevarieerde bijdragen

Zaterdag 14 december verscheen dan toch nog het 309 pagina's dikke jaarboek van de DHK: Doopsgezinde Bijdragen (nieuwe reeks) nr 45 voor het jaar 2019. Hierin een keur aan artikelen over de meest verschillende onderwerpen uit vijf eeuwen geschiedenis van de dopersen - en van aanverwante stromingen.

Zo is er verslag van studie over: 16e eeuwse dissenters, over geneeskunde, magie en de duivel, over doopsgezinde boeken en bibliotheken, over geschilderde portretten door Frans Hals en door Karel van Mander en ook wordt de confrontatie tussen Frits Kuiper en Cornelis B. Hylkema over het nationaalsocialisme behandeld.

En dat is nog lang niet alles.

Lees via deze link alvast het redactioneel door hoofdredacteur Mirjam van Veen en zie hieronder de complete inhoudsopgave:

MIRJAM VAN VEEN

Redactioneel pp 7-8

PIET VISSER

Het bruikleen van de Doopsgezinde Bibliotheek van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam. Portret van een bijzondere collectie geschetst bij het afscheid van Adriaan Plak als conservator pp 9-36

MIRJAM VAN VEEN

'onsydighe oprechte liefhebbers der waerheydt'. Jacob Aertsz Colom en het werk van Dirck Volckertsz Coornhert pp 37-46

ADRIAAN PLAK

Zevenhonderd dominees en een kist vol brieven pp 47-58

F.J. HOOGEWOUD, MECHTELD GRAVENDEEL, MARJA SMOLENAARS, WOUTER MEEDER, GERARD JASPERS,

Oude drukken in de bibliotheek van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem. Een bijdrage aan de STCN pp 59-72

WILLEM FRIJHOFF

De twee Reformaties, het Huis der Liefde en kritische intellectuelen in het hertogdom Kleef rond 1560. Een nieuwe blik op bekende zaken pp 73-96

GARY K. WAITE

Religieuze non-conformisten in Nederland over geneeskunde, magie en de duivel. Een heroverweging pp 97-122

HANS DE WAARDT

Tussen geneeskunde, magie en religie, verbindingen en overlappingen: een casus pp 123-140

THEO BROK

Het 'Onderscheytboeck' van Adam Pastor. De reputatie van 'eyn principaell doper' naast Menno Simons en Dirk Philips pp 141-164

GERRIT VOOGT

'Die verachter van alle zichtbare kerken'. De nalatenschap van Coornhert in de zeventiende-eeuwse Republiek pp 165-190

RUUD LAMBOUR

Isaack van Gherwen (1580-1647). Zijn portraithistorié door Karel van Mander (1605) en zijn geestelijke levensweg aan de hand van zijn familie en vrienden pp 191-208

FRANS GRIJZENHOUT,
INES JONKHOFF, MEREL KRAMER, DORINE DE BRUIJNE,

Frans Hals in doopsgezinde brouwerskringen pp 209-224

PIET VISSER

Jezuïetenemblemen in mystiek-spiritualisti­sche en doopsgezinde handen van Serrarius, Luyken en Fryske Bauke. Het raadsel van P.I.L.B.C. opgelost pp 225-256

BERT Dop

Verborgen verleden op de zolder van de Bornse vermaning. Een negentiende-eeuws leesgezelschap pp 257-270

PIETER POST

Harde confrontaties. Frits Kuiper en Cornelis Bonne Hylkema over het nationaalsocialisme pp 271-294

PIETER POST

In memoriam historicus Gerlof Douwe Homan (1929-2017) pp 295-298

Alpita de Jong, Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man: Joost Halbertsma 1789-1869 een biografie

recensie door: GEERT BRÜSEWITZ pp 299-301

Eduard Visser, God, het woord en de tering. Leven en werk van Simon Gorter (1838-1871), met een teksteditie van zijn brieven en een keuze uit zijn proza en preken

recensie door: PIETER POST pp 301-305

PERSONALIA AUTEURS

pp 307-308