Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011

Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011

Een gezamenlijke uitgave van de Vereniging van Nederlandse Kerkgeschiedenis en
de Doopsgezinde Historische Kring
redactie: Mirjam de Baar, Frederike Cossee, Mirjam van Veen en Anna Voolstra

€21,-

192 bladzijden

Honderd jaar geleden werd in Nederland de eerste vrouw bevestigd als predikant: Anne Zernike. Zij was tijdens haar theologiestudie overgestapt naar de Doopsgezinde Broederschap omdat dit kerkgenootschap als eerste de mogelijkheid opende vrouwelijke proponenten te beroepen.

In deze bundel gaan historici en theologen dieper in op de argumenten voor en tegen vrouwen in het ambt die sinds het einde van de negentiende eeuw binnen de diverse kerkgenootschappen naar voren zijn gebracht. Tevens wordt in een aantal biografische artikelen inzichtelijk gemaakt hoe deze discussies doorwerkten in de individuele keuzes van vrouwelijke pioniers uit diverse kerkelijke gezindten die in de eerste helft van de twintigste eeuw theologie studeerden: Jacoba Mossel, Anne Zernike, Riek Rappold, Nicolette Bruining, Jantine Haumersen, Wil Wiardi Beckman en Ietske Jansen. De bundel besluit met een reeks bijdragen waarin hedendaagse vrouwelijke predikanten uit verschillende denominaties reflecteren op hun keuze voor theologie, op hun positie als vrouwelijke predikant en op het predikantschap van de toekomst. 

Lees ook het verslag door Elma Schlecht in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 38, pp. 390-391, van de najaarsbijeenkomst van de DHK op 8 oktober 2011 in de Singelkerk, Amsterdam, tijdens welke het samen met de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) georganiseerde minicongres: 'Honderd jaar vrouwen op de kansel: 1911-2011' plaatsvond, met de lezingen die later in bovengenoemd boek zijn verwerkt.