Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland

Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland

Door prof. dr. N. van der Zijpp ;
alleen nog verkrijgbaar bij de DHK.

€ 15,-

263 bladzijden

Van der Zijpp schrijft in het voorwoord:

Elke auteur gaat bij het schrijven van een boek van de veronderstelling uit, dat zijn werk in een behoefte voorziet. De schrijver van deze Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland maakt daarop geen. uitzondering: hij meent, dat dit ook geschreven moest worden, omdat er aan een nieuw werk over onze geschiedenis behoefte bestaat. Het werk van S. Blaupot ten Cate (3 delen, 1839-1847) is, hoe waardevol ook nog altijd door de veelheid van details die het geeft, toch op vele punten verouderd; bovendien, wij leven thans meer dan een eeuw later, en in die eeuw is ook weer geschiedenis gemaakt. W. J. Kühler's grote werk is helaas niet afgekomen. Na zijn onvolprezen Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw, heeft hij nog gelegenheid gevonden, over de volgende periode, die hij van 1600 tot 1735 stelde, een eerste deel te schrijven. Van het tweede deel heeft hij slechts een enkel hoofdstuk, dat over het gemeentelijk leven, kunnen afmaken. Wel zijn er over enkele onzer gemeenten goede monographieën verschenen - ik denk in het bijzonder aan het boek van L. G. Le Poole over Leiden en dat van S. Lootsma over Zaandam - maar een boek, dat een overzicht gaf over onze historie van de oudste tijden af tot nu toe, bezaten wij niet. In die behoefte wil dit boek voorzien.

Dit boek is gegroeid uit een overzicht van de Doopsgezinde geschiedenis, dat ik opstelde voor de Kadercursus van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de colleges, die ik sedert 1946 heb gegeven aan de Kweekschool der A.D.S. voor de opleiding van Doopsgezinde predikanten te Amsterdam.

Dit boek werd in 1952 uitgegeven. Omdat het uitverkocht was en er nog vaak naar verwezen werd, zowel binnen als buiten de kring van de Doopsgezinden heeft de familie in 1980 besloten tot een herdruk.

Dit boek wordt nog steeds als standaardwerk over de doopsgezinde geschiedenis bij cursussen en opleidingen gebruikt.

Lees ook de recensie door Jaap Brüsewitz bij de uitgave van de fotografische herdruk van dit boek, uit 1980, in:
Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 7 (1981) pp. 139-140