De Noordvlaamse broederschap binnen de Zeeuwse invloedssfeer (1530-1650) EN Bijlage: Confrontatie van Jacob de Rore en Herman Vlecwijck met hun Brugse ondervragers (22 april - 8 juni 1569) - door A.L.E. Verheyden (ed.)

auteur: Verheyden A.L.E.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 2 (1976)
jaar: 1976
type: introductie

Meer artikelen van deze auteur