Manuscript van een Uitgaafpost voor een reis van de plaatsvervanger van de rentmeester Bewesten Schelde naar Brugge (in: Archief Rekenkamer Zeeland I. Rijksarchief Zeeland, Middelburg)

reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 2 (1976)
jaar: 1976
type: illustratie op fotopagina