S.L. Verheus over: Mysticism and the Early South German-Austrian Anabaptist Movement, 1525-1531. Studies in Anabaptist and Mennonite History, 19- door Werner O. Packull

auteur: Verheus S.L.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 4 (1978)
jaar: 1978
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur