De chiliastische beweging der Wederdopers (1530-1535) - door L.G. Jansma

auteur: Jansma L.G.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 5 (1979)
jaar: 1979

Meer artikelen van deze auteur