B.K. Homan over: Korte Schets van mijn Leeven Jelle Sipkes (1738-1823) - door Jelle Sipkes & utwurke en taljochte troch J.S. Postma

auteur: Homan B.K.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 5 (1979)
jaar: 1979
type: boekbespreking