Portret van Jacob de Vos en Wijbrand Hendriks - door Wijbrand Hendriks zelf, 1783, gewassen pentekening. Op de tafel een stilleven van Wijbrand Hendriks, aan de muur de Hobbema, die Hendriks voor het schilderen van een portret als betaling had gekregen en verkocht aan De Vos ; Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam

auteur: Hendriks Wijbrand
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 6 (1980)
jaar: 1980
type: illustratie op fotopagina