J. Reiling over: Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980 - door S. Groenveld & J.P. Jacobszoon & S.L. Verheus (eds.)

auteur: Reiling J.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 7 (1981)
jaar: 1981
type: boekbespreking