Sjouke Voolstra over: Documenta Anabaptistica Neerlandica. Derde Deel. Marten Mikron, Een waerachtigh verhael der t'zamensprekinghen tusschen Menno Simons ende Martinus Mikron van der menschwerdinghe /esu Christi ( I 556). Opnieuw uitgegeven en van een inleiding en aantekeningen voorzien - door W. F. Dankbaar (Kerkhistorische Bijdragen, X)

auteur: Voolstra Sjouke
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 9 (1983)
jaar: 1983
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur