Sjouke Voolstra over: The Divine Community: Trinity, Church, and Ethics in Reformation Theologies. Sixteenth Century Texts and Studies - door John R. Loeschen

auteur: Voolstra Sjouke
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 9 (1983)
jaar: 1983
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur