Helmut Isaak over: Het Woord is Vlees geworden. De melchioritisch-menniste incarnatieleer - door Sjouke Voolstra

auteur: Isaak Helmut
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 9 (1983)
jaar: 1983
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur