Jaap Brüsewitz over: De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, 1531-1534 - door A.F. Mellink

auteur: Br├╝sewitz Jaap
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 9 (1983)
jaar: 1983
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur