"Nadat jan bokolt dan de predikanten dit artikel door zyn drang had doen aanneemen preekten zy drie dagen lang van deesen houwelyken staat. En Jan van lyden nam voor eerst drie vrouwen, en hielder nog een dosyn te goed. de anderen volgden haar profeet na zo dat dit een loflyk ding leek"

reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 10 (1984)
jaar: 1984
type: illustratie op fotopagina