"Voorts beval den zelven zo genaemden profeet dat hem van godt bevole was haar te gebieden dat niemand Enige boeken hebben zouden dan alleen de hylige bybel. dus wierden daar strakt een groote meenigte boeken byeen op eenen hoop verbrand"

reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 10 (1984)
jaar: 1984