Munster in beeld. 1533. "Jan becoit cleermaker of cleerlapper van lyden comt tot munster en maakt hem voorts gemeen met de predikanten aldaar haar Eyndelyk vragend of het dienstig was de cinderen te doopen. men antwoord ja. waarover hy grimlagt". Uit: Hondert figuuren in teekeningh van den opkomst, begin en handel der voornaamste eerste weederdopers tot haar sterven en ondergang. Origineel in de Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Berlin, Libri Picturati A 96.

reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 10 (1984)
jaar: 1984
type: illustratie op fotopagina