'Goede waeke ende scarpe toversicht' : Stadhouder Schenck van Toutenburg en de Munsterse dopers, 1534-1535 - door Gerard Hullegie

auteur: Hullegie Gerard
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 11 (1985)
jaar: 1985