'Mijn beminde huysvrouwe in de Heere' : Doperse vrouwen in de vroege Reformatie in de Nederlanden - door I. van 't Spijker

auteur: Spijker I. van 't
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 11 (1985)
jaar: 1985