De oecumenische betekenis van Menno Simons' gemeentebegrip - door W.E. Estep Jr.

auteur: Estep Jr. W.R.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 12/13 (1986/1987) Geestelijke vernieuwing en sociale verandering. De vroege Reformatie in de Nederlanden, circa 1530-1565
jaar: 1987