Piet Visser over: Fontes Hymnodiae Neerlandicae Impressi 1539-1700. De melodieën van het Nederlandstalig geestelijk lied 1539-1700. Een bibliografie van de gedrukte bronnen. Bibliotheca Bibliographica Neerlandica vol. XVIII - door C.A. Höweler & F.H. Matter

auteur: Visser Piet
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 12/13 (1986/1987) Geestelijke vernieuwing en sociale verandering. De vroege Reformatie in de Nederlanden, circa 1530-1565
jaar: 1987
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur