S. Zijlstra over: The Dutch Dissenters. A critical companion to their history and ideas - door I.B. Horst (ed.)

auteur: Zijlstra Samme
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 12/13 (1986/1987) Geestelijke vernieuwing en sociale verandering. De vroege Reformatie in de Nederlanden, circa 1530-1565
jaar: 1987
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur