S. Voolstra over: Het spoor van Menno Simonsz' gedachten. Een verkenning van Menno Simonsz' opvattingen aangaande het christelijk geloof - door M.C. Postema

auteur: Voolstra Sjouke
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 12/13 (1986/1987) Geestelijke vernieuwing en sociale verandering. De vroege Reformatie in de Nederlanden, circa 1530-1565
jaar: 1987
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur