1 (B. 3) Menno Simons - door Christoffel van Sichem. Gravure circa 1608. Dit wordt als het oudste portret beschouwd van Menno Simons, die in 1561 overleed. Van Sichem was rooms-katholiek; sommigen zien in de rand van de hoed ezelsoren, bedoeld om Menno en zijn volgelingen helachelijk te maken. Deze gravure verscheen afzonderlijk op een klein folioblad en later in 'Het Toneel der Hooft-Ketteren' (Middelburg, 1677)

auteur: Sichem Christoffel van
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 12/13 (1986/1987) Geestelijke vernieuwing en sociale verandering. De vroege Reformatie in de Nederlanden, circa 1530-1565
jaar: 1987
type: illustratie op fotopagina

Meer artikelen van deze auteur