7 (B. 7d) Menno Simons - door Jan van de Velde. Gravure. Uitgegeven door Corn. Koning te Haarlem. Dit is waarschijnlijk een nieuw portret, omdat Menno een kalot draagt die zijn oren en een beetje van de lok op het voorhoofd laat zien. Zijn overlijdensdatum is rechtsonder toegevoegd

reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 12/13 (1986/1987) Geestelijke vernieuwing en sociale verandering. De vroege Reformatie in de Nederlanden, circa 1530-1565
jaar: 1987