17 (B. 42c) Menno Simons - door Johannes Philippus Lange. Gravure, 1837. Eveneens naar Burghart (nr. 13). In: A.M. Cramer, 'Het leven en de verrigtingen van Menno Simons' (Amsterdam, 1837)

auteur: Lange Johannes Philippus
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 12/13 (1986/1987) Geestelijke vernieuwing en sociale verandering. De vroege Reformatie in de Nederlanden, circa 1530-1565
jaar: 1987
type: illustratie op fotopagina