Lammerenkrijgh te Alkmaar en een hartstochtelijk pleidooi voor verzoening tussen Vlaamse en Waterlandse Doopsgezinden (1669-1683) - door Th.B. Roep

auteur: Roep Th.B.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 14 (1988)
jaar: 1988

Meer artikelen van deze auteur