W. Bergsma over: The sources of Swiss anabaptism. The Grebel letters and related documents - door Leland Harder (ed.)

auteur: Bergsma W.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 14 (1988)
jaar: 1988
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur