De minderbroeder Jacobus Tiras ( 1593/94-1638), tegenstander van Pieter Jansz Twisck, op zijn sterfbed. Gravure van Pieter Nolpe naar een schilderij van Gisbrans Reyers Deyer (foto: Rijksmuseum-Stichting Amsterdam). (hoort bij artikel pp. 153-170)

auteur: Nolpe Pieter
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 14 (1988)
jaar: 1988
type: illustratie op fotopagina