De positie van de vrouw in de Radicale Reformatie - door A. Jelsma (Lezing gehouden op de DHK-dag 30 mei 1987 in de Doopsgezinde Kerk te Hoofddorp)

auteur: Jelsma A.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 15 (1989)
jaar: 1989