S.L. Verheus over: Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620. (Hollandse Historische Reeks XI) - door Joke Spaans

auteur: Verheus S.L.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 16 (1990)
jaar: 1990
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur