Het doperse mirakel van het onverbrande bloempje. Terug naar de bron van een onbekend lied over martelaar Leonhard Keyser (overl. 1527) - door Piet Visser

auteur: Visser Piet
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 17 (1991)
jaar: 1991

Meer artikelen van deze auteur