Peter J.A. Nissen over: De wereld volgens Abel Eppens. Een Ommelander boer uit de zestiende eeuw. Groningen (Fryske histoaryske rige, 3) - door Wiebe Bergsma

auteur: Nissen P.J.A.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 17 (1991)
jaar: 1991
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur