J. Brüsewitz over: Johannes Bredenburg (1643-1691), een Rotterdamse collegiant in de ban van Spinoza. (diss. Erasmusuniversiteit) - door L. van Bunge

auteur: Br├╝sewitz Jaap
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 17 (1991)
jaar: 1991
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur