Keith Sprunger over: Prophecy and Reason. The Dutch collegiants and the early enlightenment - door Andrew C. Fix

auteur: Sprunger Keith
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 17 (1991)
jaar: 1991
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur