J. Brüsewitz over: Inventaris van de archieven van de Doopsgezinde Gemeenten Lam, Toren, Lam en Toren en de Verenigde Gemeente, 1593-1955. Twee delen - door H. Peschar EN over: Inventaris van het archief van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem, 1784-1984 (1989) en van de gedeponeerde archieven van voor 1784 - door B.M. van den Bosch-Vervoort

auteur: Br├╝sewitz Jaap
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 18 (1992)
jaar: 1992
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur