Verslag van de vierendertigste bijeenkomst op 20 april 1991 - door S. Voolstra

auteur: Voolstra Sjouke
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 18 (1992)
jaar: 1992
type: DHK-dag-verslag

Meer artikelen van deze auteur