Laat-middeleeuwse ketterijen en de vroege hervorming in de Nederlanden. Cornelis Henricxz. Hoen en zijn Epistola christiana (1525) - door B.J. Spruyt

auteur: Spruyt B.J.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 19 (1993)
jaar: 1993