Piet Visser over: Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek. Mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache - door E. Hofman

auteur: Visser Piet
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 19 (1993)
jaar: 1993
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur