Verslag van de zesendertigste bijeenkomst op 4 juli 1992

reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 19 (1993)
jaar: 1993
type: DHK-verenigingsnieuws