'Gijlieden / die aen alle wateren zaeyt' : Doperse immigranten in het Noordduitse kustgebied (1500-1700) - door Otto Knottnerus

auteur: Knottnerus O.S.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 20 (1994)
jaar: 1994

Meer artikelen van deze auteur