B. Rademaker-Helfferich over: Corpus Christi. The eucharist in late medieval culture - door Miri Rubin EN over: De eucharistische vroomheid en het feest van Sacramentsdag in de Nederlanden tijdens de late middeleeuwen. (Miscellanea Neerlandica 5) - door Ch.M.A. Caspers

auteur: Rademaker-Helfferich B.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 20 (1994)
jaar: 1994
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur