'Elc hoor met vlijt': Van Manders leerzang Bethlehem als gedramatiseerde kerstboodschap - door Natascha Veldhorst

auteur: Veldhorst Natascha
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 21 (1995)
jaar: 1995