Anton van der Lem over: Documenta Anabaptistica Neerlandica VI. Friesland (1551-1601) and Groningen (1538-1601) (Kerkhistorische bijdragen dl. XVII) - door A.F. Mellink & S. Zijlstra (eds.)

auteur: Mellink A.F.; Zijlstra Samme
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 21 (1995)
jaar: 1995
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur