Pinksteren in praktijk. Apocalyptische lekenprofetie in de doperse hervormingsbeweging - door S. Voolstra

auteur: Voolstra Sjouke
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 23 (1997)
jaar: 1997

Meer artikelen van deze auteur